รหัสดีโอไอ 10.14457/KMITL.the.2006.490
Title โปรแกรมแบบจำลองสำหรับการออกแบบและควบคุมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /
Creator อนุ หนูเล็ก
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
Publication Year 2549
ISBN 974-15-2181-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อนุ หนูเล็ก. (2549) โปรแกรมแบบจำลองสำหรับการออกแบบและควบคุมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,:ม.ป.ท.
อนุ หนูเล็ก. 2549. โปรแกรมแบบจำลองสำหรับการออกแบบและควบคุมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,;
อนุ หนูเล็ก. โปรแกรมแบบจำลองสำหรับการออกแบบและควบคุมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549. Print.