รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.1999.255
Title ความเร็วลมและแรงลมที่ใช้ออกแบบสำหรับอาคารในประเทศไทย /
Creator ธวัชชัย คนโท
Contributor Tawatchai Khontho
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2542
Keyword ลม, การออกแบบสถาปัตยกรรม, อาคาร, การออกแบบโครงสร้าง, ลม
ISBN 974-676-936-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ธวัชชัย คนโท และ Tawatchai Khontho. (2542) ความเร็วลมและแรงลมที่ใช้ออกแบบสำหรับอาคารในประเทศไทย /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ธวัชชัย คนโท และ Tawatchai Khontho. 2542. ความเร็วลมและแรงลมที่ใช้ออกแบบสำหรับอาคารในประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ธวัชชัย คนโท และ Tawatchai Khontho. ความเร็วลมและแรงลมที่ใช้ออกแบบสำหรับอาคารในประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. Print.