รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.res.2005.112
Title ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Creator ทัศณีวรรณ บัวสิม
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2548
Keyword สารเคมี, กิจกรรมการเรียนรู้, การสอนแบบสอดแทรก, นักเรียนประถมศึกษา, วิทยาศาสตร์, การศึกษาขั้นประถม
ISBN 974-284-932-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทัศณีวรรณ บัวสิม. (2548) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ทัศณีวรรณ บัวสิม. 2548. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ทัศณีวรรณ บัวสิม. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.