รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2013.1919
Title Phase-wise project effort estimation using neural networks
Creator Pichai Jodpimai
Contributor Peraphon Sophatsathit, Chidchanok Lursinsap
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2013
Keyword Neural networks (Computer science), Computer software -- Developmentd, นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

Pichai Jodpimai และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2013) Phase-wise project effort estimation using neural networks. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
Pichai Jodpimai และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2013. Phase-wise project effort estimation using neural networks. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
Pichai Jodpimai และผู้แต่งคนอื่นๆ. Phase-wise project effort estimation using neural networks. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2013. Print.