รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2013.1916
Title Improving heterogeneous workload performance in server virtualization based on user behaviors
Creator Dulyawit Prangchumpol
Contributor Peraphon Sophatsathit, Panjai Tantasanawong
Publisher Chulalongkorn University.
Publication Year 2013
Keyword Resource allocation, Virtual computer systems, การจัดสรรทรัพยากร, ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

Dulyawit Prangchumpol และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2013) Improving heterogeneous workload performance in server virtualization based on user behaviors. Chulalongkorn University.:ม.ป.ท.
Dulyawit Prangchumpol และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2013. Improving heterogeneous workload performance in server virtualization based on user behaviors. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University.;
Dulyawit Prangchumpol และผู้แต่งคนอื่นๆ. Improving heterogeneous workload performance in server virtualization based on user behaviors. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University. 2013. Print.