รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2013.1914
Title Synthesis of glycol-and amine-containing anthraquinones exhibiting of cytotoxicity, DNA-Binding affinity and apoptosis
Creator Supranee Sangtong,
Contributor Nongnuj Muangsin, Nattaya Ngamrojanavanich
Publisher Chulalongkorn University.
Publication Year 2013
Keyword Anthraquinones -- Synthesis, Cervix uteri -- Cancer, แอนทราควิโนน -- การสังเคราะห์, ปากมดลูก -- มะเร็ง
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

Supranee Sangtong และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2013) Synthesis of glycol-and amine-containing anthraquinones exhibiting of cytotoxicity, DNA-Binding affinity and apoptosis. Chulalongkorn University.:ม.ป.ท.
Supranee Sangtong และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2013. Synthesis of glycol-and amine-containing anthraquinones exhibiting of cytotoxicity, DNA-Binding affinity and apoptosis. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University.;
Supranee Sangtong และผู้แต่งคนอื่นๆ. Synthesis of glycol-and amine-containing anthraquinones exhibiting of cytotoxicity, DNA-Binding affinity and apoptosis. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University. 2013. Print.