รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2012.1819
Title การเตรียมไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรียสำหรับการตกแต่งต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้าย
Creator ลิปดา อังกิตานนท์
Contributor สิรีรัตน์ จารุจินดา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword น้ำมันหอมระเหย, ผ้าฝ้าย, Essences and essential oils, Cotton fabrics
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

ลิปดา อังกิตานนท์ และ สิรีรัตน์ จารุจินดา. (2555) การเตรียมไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรียสำหรับการตกแต่งต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้าย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ลิปดา อังกิตานนท์ และ สิรีรัตน์ จารุจินดา. 2555. การเตรียมไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรียสำหรับการตกแต่งต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้าย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ลิปดา อังกิตานนท์ และ สิรีรัตน์ จารุจินดา. การเตรียมไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรียสำหรับการตกแต่งต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้าย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.