รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2011.2213
Title Improvement of l-phenylalanine production in Escherichia coli by methabolic engineering
Creator 1. Mayura Thongchuang
2. Kanoktip Packdibamrung
Contributor Piamsook Pongsawasdi, Chisti, Yusuf
Publisher Chulalongkorn University.
Publication Year 2011
Keyword l-phenylalanine, Amino acids, แอล-ฟีนิลอะลานีน, กรดอะมิโน
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6

บรรณานุกรม

Mayura Thongchuang และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2011) Improvement of l-phenylalanine production in Escherichia coli by methabolic engineering. Chulalongkorn University.:ม.ป.ท.
Mayura Thongchuang และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2011. Improvement of l-phenylalanine production in Escherichia coli by methabolic engineering. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University.;
Mayura Thongchuang และผู้แต่งคนอื่นๆ. Improvement of l-phenylalanine production in Escherichia coli by methabolic engineering. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University. 2011. Print.