รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2010.2078
Title การวางแผนควบรวมสินค้าและจองตู้คอนเทนเนอร์สำหรับตัวแทนรับส่งสินค้าทางทะเล
Creator ปกรณ์ รัตนสุวรรณ
Contributor มาโนช โลหเตปานนท์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2553
Keyword การควบรวมสินค้า ,ตู้คอนเทนเนอร์ ,แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ,ตัวแทนขนส่งสินค้า ,การขนส่งทางน้ำ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ปกรณ์ รัตนสุวรรณ,มาโนช โลหเตปานนท์. (2553) การวางแผนควบรวมสินค้าและจองตู้คอนเทนเนอร์สำหรับตัวแทนรับส่งสินค้าทางทะเล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ปกรณ์ รัตนสุวรรณ,มาโนช โลหเตปานนท์. 2553. การวางแผนควบรวมสินค้าและจองตู้คอนเทนเนอร์สำหรับตัวแทนรับส่งสินค้าทางทะเล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ปกรณ์ รัตนสุวรรณ,มาโนช โลหเตปานนท์. การวางแผนควบรวมสินค้าและจองตู้คอนเทนเนอร์สำหรับตัวแทนรับส่งสินค้าทางทะเล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.