รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.1209
Title Drug release characteristics of CM-chitin/silk fibroin blend films
Creator Thanyarat Rotchanarak
Contributor 1. Ratana Rujiravanit
2. Tokura, Seiichi
Publisher Chulalongkorn University
Publication Year 2003
Keyword Drug delivery systems ,Polymers
ISBN 9741723431
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

Thanyarat Rotchanarak และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2003) Drug release characteristics of CM-chitin/silk fibroin blend films. Chulalongkorn University:ม.ป.ท.
Thanyarat Rotchanarak และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2003. Drug release characteristics of CM-chitin/silk fibroin blend films. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University;
Thanyarat Rotchanarak และผู้แต่งคนอื่นๆ. Drug release characteristics of CM-chitin/silk fibroin blend films. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University, 2003. Print.