รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.1206
Title Mixed matrix membranes for gas separation
Creator Saowalak Kalapanulak
Contributor 1. Santi Kulprathipanja
2. Somchai Osuwan
3. Thirasak Rirksomboon
Publisher Chulalongkorn University
Publication Year 2003
Keyword Mixed matrix membranes ,Gas separation membranes ,Gases -- Separation
ISBN 9741723024
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

Saowalak Kalapanulak และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2003) Mixed matrix membranes for gas separation. Chulalongkorn University:ม.ป.ท.
Saowalak Kalapanulak และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2003. Mixed matrix membranes for gas separation. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University;
Saowalak Kalapanulak และผู้แต่งคนอื่นๆ. Mixed matrix membranes for gas separation. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University, 2003. Print.