รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.1197
Title Miscible blends of ESCOR tm acid terpolymers and EAA copolymers
Creator Nathaporn Somrang
Contributor 1. Manit Nithitanakul
2. Grady, Brian
Publisher Chulalongkorn University
Publication Year 2003
Keyword Copolymers -- Properties ,Crystallization
ISBN 9741723318
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

Nathaporn Somrang และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2003) Miscible blends of ESCOR tm acid terpolymers and EAA copolymers. Chulalongkorn University:ม.ป.ท.
Nathaporn Somrang และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2003. Miscible blends of ESCOR tm acid terpolymers and EAA copolymers. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University;
Nathaporn Somrang และผู้แต่งคนอื่นๆ. Miscible blends of ESCOR tm acid terpolymers and EAA copolymers. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University, 2003. Print.