รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2000.106
Title Reduction of fouling in a caustic tower
Creator Sakchai Thawanworakit
Contributor Gulari, Erdogan, Pramote Chaiyavech, Thirasak Rirksomboon, Pramoch Rangsunvigit
Publisher Chulalongkorn University
Publication Year 2000
Keyword Fouling, Aldol condensation, Antipolymerants
ISBN 9743341463
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

Sakchai Thawanworakit และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2000) Reduction of fouling in a caustic tower. Chulalongkorn University:ม.ป.ท.
Sakchai Thawanworakit และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2000. Reduction of fouling in a caustic tower. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University;
Sakchai Thawanworakit และผู้แต่งคนอื่นๆ. Reduction of fouling in a caustic tower. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University, 2000. Print.