รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1992.201
Title ผลของความเข้มข้น ซีโอดี ที่เข้าระบบต่อการกำจัดฟอสฟอรัสในกระบวนการแอคติเวตเตคสลัดจ์แบบแอนแอโรบิค-แอโรบิค /
Creator เพชรงาม เดชวรรณสิทธิ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2535
Keyword น้ำเสีย, ฟอสฟอรัส
ISBN 974-581-979-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เพชรงาม เดชวรรณสิทธิ์. (2535) ผลของความเข้มข้น ซีโอดี ที่เข้าระบบต่อการกำจัดฟอสฟอรัสในกระบวนการแอคติเวตเตคสลัดจ์แบบแอนแอโรบิค-แอโรบิค /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
เพชรงาม เดชวรรณสิทธิ์. 2535. ผลของความเข้มข้น ซีโอดี ที่เข้าระบบต่อการกำจัดฟอสฟอรัสในกระบวนการแอคติเวตเตคสลัดจ์แบบแอนแอโรบิค-แอโรบิค /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
เพชรงาม เดชวรรณสิทธิ์. ผลของความเข้มข้น ซีโอดี ที่เข้าระบบต่อการกำจัดฟอสฟอรัสในกระบวนการแอคติเวตเตคสลัดจ์แบบแอนแอโรบิค-แอโรบิค /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.