รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1986.87
Title ความไวและความต้านทานของยุงก้นปล่อง Anopheles (Cellia) dirus สามสายพันธุ์จากท้องถิ่น ต่อดีดีทีและสารฆ่าแมลงบางชนิด
Creator 1. วนิดา เลิศวิจิตรธนา
2. ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข
Contributor สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2529
Keyword ดีดีที (ยาฆ่าแมลง), ยุงก้นปล่อง, ยาฆ่าแมลง, DDT (Insecticide), Anopheles, Insecticides
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

วนิดา เลิศวิจิตรธนา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2529) ความไวและความต้านทานของยุงก้นปล่อง Anopheles (Cellia) dirus สามสายพันธุ์จากท้องถิ่น ต่อดีดีทีและสารฆ่าแมลงบางชนิด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วนิดา เลิศวิจิตรธนา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2529. ความไวและความต้านทานของยุงก้นปล่อง Anopheles (Cellia) dirus สามสายพันธุ์จากท้องถิ่น ต่อดีดีทีและสารฆ่าแมลงบางชนิด. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วนิดา เลิศวิจิตรธนา และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความไวและความต้านทานของยุงก้นปล่อง Anopheles (Cellia) dirus สามสายพันธุ์จากท้องถิ่น ต่อดีดีทีและสารฆ่าแมลงบางชนิด. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.