รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.5
Title องค์ประกอบฟลาโวนอยด์ และสเตอรอยด์ในเปลือกต้น Albizzia julibrissin Durazz
Creator ประไพพิศ แจ่มสุกใส
Contributor พิชัย โตวิวิชญ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword สเตียรอยด์ ,ฟลาโวนอยส์ ,Steroids ,Flavonoids
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6

บรรณานุกรม

ประไพพิศ แจ่มสุกใส,พิชัย โตวิวิชญ์. (2525) องค์ประกอบฟลาโวนอยด์ และสเตอรอยด์ในเปลือกต้น Albizzia julibrissin Durazz. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ประไพพิศ แจ่มสุกใส,พิชัย โตวิวิชญ์. 2525. องค์ประกอบฟลาโวนอยด์ และสเตอรอยด์ในเปลือกต้น Albizzia julibrissin Durazz. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ประไพพิศ แจ่มสุกใส,พิชัย โตวิวิชญ์. องค์ประกอบฟลาโวนอยด์ และสเตอรอยด์ในเปลือกต้น Albizzia julibrissin Durazz. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.