รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.23
Title A study of dehydration process of Lime Juices
Creator Pranee Prakittachakul
Contributor Chaiyute Thunpithayakul, Surapong Navankasattusas
Publisher Chulalongkorn University.
Publication Year 1982
Keyword Lemon -- Drying, มะนาว -- การอบแห้ง
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

Pranee Prakittachakul และผู้แต่งคนอื่นๆ. (1982) A study of dehydration process of Lime Juices. Chulalongkorn University.:ม.ป.ท.
Pranee Prakittachakul และผู้แต่งคนอื่นๆ. 1982. A study of dehydration process of Lime Juices. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University.;
Pranee Prakittachakul และผู้แต่งคนอื่นๆ. A study of dehydration process of Lime Juices. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University. 1982. Print.