รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.11
Title การศึกษาโครงสร้างของผลึก C6H5HgBr โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
Creator คิ้น ศรีรัตนประสิทธิ์
Contributor พัฒนะ ภวะนันท์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword รังสีเอกซ์ ,รังสีเอกซ์ -- การเลี้ยวเบน ,X-rays ,X-rays -- Diffraction
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

คิ้น ศรีรัตนประสิทธิ์,พัฒนะ ภวะนันท์. (2525) การศึกษาโครงสร้างของผลึก C6H5HgBr โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
คิ้น ศรีรัตนประสิทธิ์,พัฒนะ ภวะนันท์. 2525. การศึกษาโครงสร้างของผลึก C6H5HgBr โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
คิ้น ศรีรัตนประสิทธิ์,พัฒนะ ภวะนันท์. การศึกษาโครงสร้างของผลึก C6H5HgBr โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.