รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.10
Title การศึกษาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบการรับฝากเงินของธนาคาร
Creator มาลินี ลิ่มมานนท์
Contributor สหัส ตรีทิพยบุตร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword ธนาคารและการธนาคาร -- การอัตโนมัติ ,เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ,Banks and banking--Automation ,Automated tellers
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

มาลินี ลิ่มมานนท์,สหัส ตรีทิพยบุตร. (2525) การศึกษาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบการรับฝากเงินของธนาคาร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
มาลินี ลิ่มมานนท์,สหัส ตรีทิพยบุตร. 2525. การศึกษาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบการรับฝากเงินของธนาคาร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
มาลินี ลิ่มมานนท์,สหัส ตรีทิพยบุตร. การศึกษาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบการรับฝากเงินของธนาคาร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.