รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1975.7
Title Inclined-film vacuum evaporation of fruit juices
Creator Suwanna Roongtanapirom
Contributor Kiartchai Santiyanont
Publisher Chulalongkorn University.
Publication Year 1975
Keyword Fruit juices, Evaporation, น้ำผลไม้, การระเหย
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9
Digital File #10

บรรณานุกรม

Suwanna Roongtanapirom และ Kiartchai Santiyanont. (1975) Inclined-film vacuum evaporation of fruit juices. Chulalongkorn University.:ม.ป.ท.
Suwanna Roongtanapirom และ Kiartchai Santiyanont. 1975. Inclined-film vacuum evaporation of fruit juices. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University.;
Suwanna Roongtanapirom และ Kiartchai Santiyanont. Inclined-film vacuum evaporation of fruit juices. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University. 1975. Print.