รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2016.55
Title การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Creator สันติ ภัยหลบลี้
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2559
Keyword ฐานข้อมูลแผ่นดินไหว ,พฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหว ,มุดตัวของแผ่นเปลือกโลก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สันติ ภัยหลบลี้, (2559) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สันติ ภัยหลบลี้, 2559. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สันติ ภัยหลบลี้, การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.