รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2012.104
Title การศึกษาเปรียบเทียบไลเคนพลานัสในช่องปากระหว่างผู้ป่วยไทยและโครเอเทียน
Creator กอบกาญจน์ ทองประสม
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2555
Keyword ไลเคน พลานัส ,โครเอเทียน ,ช่องปาก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf
Abstract#12.pdf

บรรณานุกรม

กอบกาญจน์ ทองประสม, (2555) การศึกษาเปรียบเทียบไลเคนพลานัสในช่องปากระหว่างผู้ป่วยไทยและโครเอเทียน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
กอบกาญจน์ ทองประสม, 2555. การศึกษาเปรียบเทียบไลเคนพลานัสในช่องปากระหว่างผู้ป่วยไทยและโครเอเทียน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
กอบกาญจน์ ทองประสม, การศึกษาเปรียบเทียบไลเคนพลานัสในช่องปากระหว่างผู้ป่วยไทยและโครเอเทียน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.