รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2011.83
Title การพัฒนาระบบการตรวจติดตามภายในกระบวนการตัดและการพยากรณ์ สำหรับผิวชิ้นงานตัดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี
Creator สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
Contributor ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2554
Keyword กระบวนการกลึง ,ความขรุขระผิวชิ้นงาน ,อัตราส่วนแรงตัด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ,ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ. (2554) การพัฒนาระบบการตรวจติดตามภายในกระบวนการตัดและการพยากรณ์ สำหรับผิวชิ้นงานตัดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ,ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ. 2554. การพัฒนาระบบการตรวจติดตามภายในกระบวนการตัดและการพยากรณ์ สำหรับผิวชิ้นงานตัดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ,ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ. การพัฒนาระบบการตรวจติดตามภายในกระบวนการตัดและการพยากรณ์ สำหรับผิวชิ้นงานตัดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.