รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2011.82
Title การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว
Creator อรวรรณ ชัยลภากุล
Contributor 1. นิสิต ตัณฑวิเชฐ
2. วีณา เสียงเพราะ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2554
Keyword เจลอิเล็กโทรไลต์ ,แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อรวรรณ ชัยลภากุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อรวรรณ ชัยลภากุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อรวรรณ ชัยลภากุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.