รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2009.104
Title การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย /
Creator พุทธกาล รัชธร
Publisher คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2552
Keyword การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ธุรกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พุทธกาล รัชธร. (2552) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย /. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
พุทธกาล รัชธร. 2552. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย /. ม.ป.ท.:คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
พุทธกาล รัชธร. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย /. ม.ป.ท.:คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.