รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2013.100
Title การปรับปรุงประสิทธิภาพในงานก่อสร้างเพื่อประยุกต์การวิเคราะห์ปัยหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะโดยวิธีเมต้าฮิวริสติก
Creator พงศกร เชมนะศิริ
Contributor ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2556
Keyword การปรับปรุงประสิทธิภาพ ,งานก่อสร้าง ,วิธีเมต้าฮิวริสติก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

พงศกร เชมนะศิริ,ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม. (2556) การปรับปรุงประสิทธิภาพในงานก่อสร้างเพื่อประยุกต์การวิเคราะห์ปัยหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะโดยวิธีเมต้าฮิวริสติก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
พงศกร เชมนะศิริ,ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม. 2556. การปรับปรุงประสิทธิภาพในงานก่อสร้างเพื่อประยุกต์การวิเคราะห์ปัยหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะโดยวิธีเมต้าฮิวริสติก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
พงศกร เชมนะศิริ,ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม. การปรับปรุงประสิทธิภาพในงานก่อสร้างเพื่อประยุกต์การวิเคราะห์ปัยหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะโดยวิธีเมต้าฮิวริสติก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Print.