รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2010.507
Title การสื่อสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ /
Creator ธนพล วิวัฒน์พาณิชย์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2553
Keyword การสื่อสารทางวัฒนธรรม, ชาวไทยเชื้อสายจีน, งานเทศกาลตรุษจีน, นครสวรรค์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธนพล วิวัฒน์พาณิชย์. (2553) การสื่อสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ธนพล วิวัฒน์พาณิชย์. 2553. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ธนพล วิวัฒน์พาณิชย์. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.