รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2008.853
Title ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ /
Creator กฤติกา บูรณโชคไพศาล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2551
Keyword น้ำมันปาล์ม, สารสกัดจากปาล์มน้ำมัน, สารต้านอนุมูลอิสระ, สีผสมอาหาร, แคโรทีนอยด์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

กฤติกา บูรณโชคไพศาล. (2551) ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
กฤติกา บูรณโชคไพศาล. 2551. ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
กฤติกา บูรณโชคไพศาล. ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.