รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.359
Title การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน : กรณีศึกษา บริษัทวาโก้ลำพูน จำกัด
Creator จารุนันท์ ฟูวงศ์
Contributor Jarunan Fuwong
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword การส่งเสริมสุขภาพ ,บริษัทวาโก้ลำพูน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

จารุนันท์ ฟูวงศ์,Jarunan Fuwong. (2543) การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน : กรณีศึกษา บริษัทวาโก้ลำพูน จำกัด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
จารุนันท์ ฟูวงศ์,Jarunan Fuwong. 2543. การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน : กรณีศึกษา บริษัทวาโก้ลำพูน จำกัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
จารุนันท์ ฟูวงศ์,Jarunan Fuwong. การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน : กรณีศึกษา บริษัทวาโก้ลำพูน จำกัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.