รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.358
Title ปัจจัยที่นำไปสู่การเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Creator บรรเลง ตั้งโภคานนท์
Contributor Bunleng Tungpokanon
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ,แอมฟิตะมิน ,ยากระตุ้นประสาท
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

บรรเลง ตั้งโภคานนท์,Bunleng Tungpokanon. (2543) ปัจจัยที่นำไปสู่การเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
บรรเลง ตั้งโภคานนท์,Bunleng Tungpokanon. 2543. ปัจจัยที่นำไปสู่การเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
บรรเลง ตั้งโภคานนท์,Bunleng Tungpokanon. ปัจจัยที่นำไปสู่การเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.