รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.313
Title การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล
Creator ประกอบ ทองจิบ
Contributor Prakob Thongchib
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword พยาบาล ,พยาบาลกับผู้ป่วย ,ผู้ป่วย ,โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ,โรงพยาบาลสตูล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ประกอบ ทองจิบ,Prakob Thongchib. (2543) การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ประกอบ ทองจิบ,Prakob Thongchib. 2543. การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ประกอบ ทองจิบ,Prakob Thongchib. การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.