รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.311
Title การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์
Creator พินิจดา สุระจิตร์
Contributor Pinidda Surajid
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ว่านแสงอาทิตย์ ,การขยายพันธุ์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

พินิจดา สุระจิตร์,Pinidda Surajid. (2543) การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
พินิจดา สุระจิตร์,Pinidda Surajid. 2543. การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
พินิจดา สุระจิตร์,Pinidda Surajid. การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.