รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.306
Title ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
Creator ปริศนา อัตถาผล
Contributor Prissana Atthaphon
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword คุณภาพชีวิต ,การดูแลตนเอง ,ลิ้นหัวใจ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ปริศนา อัตถาผล,Prissana Atthaphon. (2543) ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ปริศนา อัตถาผล,Prissana Atthaphon. 2543. ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ปริศนา อัตถาผล,Prissana Atthaphon. ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.