รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.305
Title การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย
Creator ศรีธร อุปคำ
Contributor Srithorn Aupkham
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ฮีทปั๊ม ,อาคาร ,ที่อยู่อาศัย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ศรีธร อุปคำ,Srithorn Aupkham. (2543) การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ศรีธร อุปคำ,Srithorn Aupkham. 2543. การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ศรีธร อุปคำ,Srithorn Aupkham. การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.