รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2012.197
Title ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /
Creator อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล
Contributor ศรัญญา กันตะบุตร,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2555
Keyword ภาษาจีนกลาง, ผู้บริโภค, ผู้บริโภค
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล และ ศรัญญา กันตะบุตร. (2555) ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล และ ศรัญญา กันตะบุตร. 2555. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล และ ศรัญญา กันตะบุตร. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Print.