รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.524
Title บทบาทหน่วยรบพิเศษในการรัฐประหารในช่วงปี พ.ศ.2509-2549
Creator สุรพัศม์ นำลอง
Contributor วรรณภา ลีระศิริ,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword รัฐประหาร ,หน่วยรบพิเศษ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สุรพัศม์ นำลอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) บทบาทหน่วยรบพิเศษในการรัฐประหารในช่วงปี พ.ศ.2509-2549. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุรพัศม์ นำลอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. บทบาทหน่วยรบพิเศษในการรัฐประหารในช่วงปี พ.ศ.2509-2549. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุรพัศม์ นำลอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. บทบาทหน่วยรบพิเศษในการรัฐประหารในช่วงปี พ.ศ.2509-2549. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.