รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.520
Title การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์
Creator รัชนีพร ดีปาละ
Contributor อำภา ด่านภักดี,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword ทักษะการอ่าน ,เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ,เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

รัชนีพร ดีปาละ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
รัชนีพร ดีปาละ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
รัชนีพร ดีปาละ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.