รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2009.150
Title การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง /
Creator ชนิตา ศิริรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2552
Keyword น้ำผึ้งผง, การอบแห้งแบบสุญญากาศ, ทานตะวัน, การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชนิตา ศิริรัตน์. (2552) การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ชนิตา ศิริรัตน์. 2552. การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ชนิตา ศิริรัตน์. การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.