รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2003.59
Title นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร /
Creator แสงหงษ์ สุรนันทชัย
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา,
Publication Year 2546
Keyword นโยบายต่างประเทศ, จีน, ไทย, ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท
ISBN 974-9604-76-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

แสงหงษ์ สุรนันทชัย. (2546) นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร /. มหาวิทยาลัยบูรพา,:ม.ป.ท.
แสงหงษ์ สุรนันทชัย. 2546. นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา,;
แสงหงษ์ สุรนันทชัย. นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546. Print.