รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2002.160
Title การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI /
Creator จักรพงษ์ กลีบมะลิ
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา,
Publication Year 2545
Keyword บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย, บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
ISBN 974-352-167-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จักรพงษ์ กลีบมะลิ. (2545) การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI /. มหาวิทยาลัยบูรพา,:ม.ป.ท.
จักรพงษ์ กลีบมะลิ. 2545. การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา,;
จักรพงษ์ กลีบมะลิ. การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545. Print.