รหัสดีโอไอ 10.14456/tjg.2013.65
Creator โองการ วณิชาชีวะ
Title หลักฐานทางพันธุกรรมการแพร่กระจายวัชพืชต่างถิ่น Crassocephalum rubens ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Genetic Evidence for The Spread of Alien Weed Crassocephalum rubens in Southeast Asia)
Publisher Genetics Society of Thailand
Publication Year 2013
Journal Title Thai Journal of Genetics
Journal Vol. S.1
Journal No. S1 (Special Issue 1)
Page no. 235
ISSN 8578664
Abstract Random amplified polymorphic DNAs (RAPDs) and inter-simple sequence repeats (ISSRs) markers were used to analyze genetic structure of 30 accessions of alien weed Crassocephalum rubens that were sampled from its introduced regions in Southeast Asia. The study found that C. rubens currently only spreads in Myanmar and Thailand. Using 20 RAPD primers and 20 ISSR primers, 90 RAPD bands and 43 ISSR bands were produced respectively. Quite considerable genetic variability does exist among different of C. rubens populations. However, lack of clear geographical structure of genetic variation among populations suggested that human-mediated, long-distance seed dispersal may have contributed to its weak geographical genetic structure of C. rubens in Southeast Asia
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

โองการ วณิชาชีวะ. (2013) หลักฐานทางพันธุกรรมการแพร่กระจายวัชพืชต่างถิ่น Crassocephalum rubens ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Genetic Evidence for The Spread of Alien Weed Crassocephalum rubens in Southeast Asia). Thai Journal of Genetics, S.1(S1 (Special Issue 1)), 235.
โองการ วณิชาชีวะ. "หลักฐานทางพันธุกรรมการแพร่กระจายวัชพืชต่างถิ่น Crassocephalum rubens ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Genetic Evidence for The Spread of Alien Weed Crassocephalum rubens in Southeast Asia)". Thai Journal of Genetics S.1 (2013):235.
โองการ วณิชาชีวะ. หลักฐานทางพันธุกรรมการแพร่กระจายวัชพืชต่างถิ่น Crassocephalum rubens ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Genetic Evidence for The Spread of Alien Weed Crassocephalum rubens in Southeast Asia). Genetics Society of Thailand:ม.ป.ท. 2013.