รหัสดีโอไอ 10.14456/taj.2019.1
Creator ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์
Title เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อหนองใน ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
Publisher Division of AIDS&STIs
Publication Year 2019
Journal Title Thai AIDS Journal
Journal Vol. 31
Journal No. 1
Page no. 1-8
Keyword เยื่อบุตาอักเสบจาการติดเชื้อหนองใน, การติดเชื้อบริเวณอื่นนอกเหนือจากอวัยวะเพศ, การดื้อยาปฏิชีวนะ
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal
Website title https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/249910
ISSN 2651-0987
Abstract เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อหนองในที่พบในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ เป็นการติดเชื้อหนองในที่อวัยวะอื่นนอกเหนือจากอวัยวะเพศที่พบได้ไม่บ่อยนัก ทำให้ผู้ป่วยอาจได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้า ซึ่งการรักษาที่ไม่เหมาะสมและล่าช้า สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางจักษุที่รุนแรง ได้แก่ กระจกตาอักเสบเป็นแผลเปื่อย และกระจกตาทะลุ นำมาซึ่งการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหรือตาบอดได้ การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีร่วมกับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาความเจ็บป่วยทางจักษุอื่นตามมาได้ ยิ่งไปกว่านั้นการรักษาที่เหมาะสมยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะที่เพิ่มมากขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์, (2019) เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อหนองใน ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่. Thai AIDS Journal,31,1-8.
ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์, "เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อหนองใน ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่". Thai AIDS Journal 31 (2019):1-8.
ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์, เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อหนองใน ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่. Division of AIDS&STIs:ม.ป.ท. 2019.