รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2022.24
Creator ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง
Title การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร
Contributor ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 42
Journal No. 3
Page no. 83-96
Keyword การพัฒนา, การบริหาร, แผนพัฒนา, องค์การบริหารส่วนตำบล
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง และ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2022) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 42(3), 83-96.
ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง และ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง. "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 42 (2022):83-96.
ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง และ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2022.