รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2022.23
Creator จันทร์จิรา เหลาราช
Title กลยุทธ์ องค์ประกอบและกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของมหาวิทยาลัยไทย
Contributor กุลธิดา ท้วมสุข
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 42
Journal No. 3
Page no. 67-82
Keyword การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล, มหาวิทยาลัยไทย, องค์กรดิจิทัล
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จันทร์จิรา เหลาราช และ กุลธิดา ท้วมสุข. (2022) กลยุทธ์ องค์ประกอบและกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของมหาวิทยาลัยไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 42(3), 67-82.
จันทร์จิรา เหลาราช และ กุลธิดา ท้วมสุข. "กลยุทธ์ องค์ประกอบและกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของมหาวิทยาลัยไทย". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 42 (2022):67-82.
จันทร์จิรา เหลาราช และ กุลธิดา ท้วมสุข. กลยุทธ์ องค์ประกอบและกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของมหาวิทยาลัยไทย. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2022.