รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2022.21
Creator ทีฆกุล คำงาม
Title การพัฒนาบริบทการทำงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของนักเรียนในการเรียนประวัติศาสตร์
Contributor นาตยา ปิลันธนานนท์, ศิริรัตน์ ศรีสอาด
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 42
Journal No. 3
Page no. 42-52
Keyword บริบทการทำงาน, สมรรถนะของนักเรียน, การเรียนประวัติศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทีฆกุล คำงาม และ นาตยา ปิลันธนานนท์;ศิริรัตน์ ศรีสอาด. (2022) การพัฒนาบริบทการทำงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของนักเรียนในการเรียนประวัติศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 42(3), 42-52.
ทีฆกุล คำงาม และ นาตยา ปิลันธนานนท์;ศิริรัตน์ ศรีสอาด. "การพัฒนาบริบทการทำงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของนักเรียนในการเรียนประวัติศาสตร์". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 42 (2022):42-52.
ทีฆกุล คำงาม และ นาตยา ปิลันธนานนท์;ศิริรัตน์ ศรีสอาด. การพัฒนาบริบทการทำงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของนักเรียนในการเรียนประวัติศาสตร์. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2022.