รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2022.20
Creator ปิติศักดิ์ บุญใส่
Title แรปเปอร์คือผู้มีปฏิภาณทางภาษา : การนำเสนออัตลักษณ์แรปเปอร์ผ่านกลวิธีทางภาษาในการดวลแรปสดไทย
Contributor สมชาย สำเนียงงาม
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 42
Journal No. 3
Page no. 25-41
Keyword กลวิธีทางภาษา, การดวลแรปสดไทย, แรปเปอร์, อัตลักษณ์, ฮิปฮอป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปิติศักดิ์ บุญใส่ และ สมชาย สำเนียงงาม. (2022) แรปเปอร์คือผู้มีปฏิภาณทางภาษา : การนำเสนออัตลักษณ์แรปเปอร์ผ่านกลวิธีทางภาษาในการดวลแรปสดไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 42(3), 25-41.
ปิติศักดิ์ บุญใส่ และ สมชาย สำเนียงงาม. "แรปเปอร์คือผู้มีปฏิภาณทางภาษา : การนำเสนออัตลักษณ์แรปเปอร์ผ่านกลวิธีทางภาษาในการดวลแรปสดไทย". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 42 (2022):25-41.
ปิติศักดิ์ บุญใส่ และ สมชาย สำเนียงงาม. แรปเปอร์คือผู้มีปฏิภาณทางภาษา : การนำเสนออัตลักษณ์แรปเปอร์ผ่านกลวิธีทางภาษาในการดวลแรปสดไทย. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2022.