รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2022.19
Creator องอาจ อินทนิเวศ
Title แม่สลอง : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ จากความประทับใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 42
Journal No. 3
Page no. 14-24
Keyword เชียงราย, ดนตรีแจ๊ส, บทเพลงสร้างสรรค์เชิงวิชาการ, แม่สลอง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

องอาจ อินทนิเวศ. (2022) แม่สลอง : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ จากความประทับใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 42(3), 14-24.
องอาจ อินทนิเวศ. "แม่สลอง : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ จากความประทับใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 42 (2022):14-24.
องอาจ อินทนิเวศ. แม่สลอง : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ จากความประทับใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2022.