รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.23
Creator 1. พิภู บุษบก
2. ศุภการ สิริไพศาล
Title ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน (221 ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ.1368)
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 3
Page no. 62-74
Keyword การค้าทางทะเล ,ระบบบรรณาการ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พิภู บุษบก และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน (221 ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ.1368). วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,62-74.
พิภู บุษบก และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน (221 ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ.1368)". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):62-74.
พิภู บุษบก และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน (221 ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ.1368). สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.