รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.22
Creator 1. ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล
2. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
3. สาคร ชลสาคร
Title การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเส้นใยฟิลาเจนร่วมกับเส้นใยธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ถุงเท้า
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 3
Page no. 46-61
Keyword เส้นใยฟิลาเจน ,เส้นใยธรรมชาติ ,ถุงเท้า
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเส้นใยฟิลาเจนร่วมกับเส้นใยธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ถุงเท้า. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,46-61.
ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเส้นใยฟิลาเจนร่วมกับเส้นใยธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ถุงเท้า". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):46-61.
ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเส้นใยฟิลาเจนร่วมกับเส้นใยธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ถุงเท้า. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.