รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.21
Creator กาญจนา ต้นโพธิ์
Title รูปแบบการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจที่ใช้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจยอดนิยมของไทย
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 3
Page no. 25-45
Keyword รูปแบบการสื่อสาร ,การสร้างแรงจูงใจ ,จุดจับใจ ,เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กาญจนา ต้นโพธิ์, (2563) รูปแบบการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจที่ใช้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจยอดนิยมของไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,25-45.
กาญจนา ต้นโพธิ์, "รูปแบบการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจที่ใช้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจยอดนิยมของไทย". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):25-45.
กาญจนา ต้นโพธิ์, รูปแบบการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจที่ใช้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจยอดนิยมของไทย. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.